فرم درخواست تاسیس نشریه

 • 0
 • نام و نام خانوادگی متقاضی تاسیس نشریه*
  1
 • کد ملی*
  2
 • شمارۀ دانشجویی*
  3
 • نام دانشکده*انتخاب فرمائید
  4
 • رشتۀ تحصیلی*
  5
 • نام پیشنهادی شما برای نشریه چیست؟*
  6
 • چرا این نام را برگزیده‌اید؟*
  7
 • نحوۀ انتشار نشریه چگونه خواهد بود؟*یک گزینه یا بیشتر را انتخاب کنید
  چاپی
  فایل پی دی اف
  وب‌سایت یا وبلاگ‌نویسی
  صوتی
  ویدئویی
  بارگذاری در اپلیکیشن
  شبکه‌های اجتماعی
  سایر
  8
 • برنامه زمانی برای تهیه و چاپ نشریه چیست؟*فقط یک گزینه را انتخاب کنید
  ماهنامه
  دوماهنامه
  فصلنامه
  دوفصلنامه
  گاهنامه
  ویژه‌نامه
  9
 • اعضا گروه تحریریه را معرفی کنید*صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر و سایر اعضا را ذکر نمائید.
  10
 • مخاطبان و حامیان مالی و معنوی نشریه چه کسانی هستند؟*
  11
 • کدام مراکز علمی و دانشگاهی از نشریه بهره‌مند خواهند شد؟*
  12
 • ما را از نظرات، انتقادات یا پیشنهادات ارزشمند خود بهره‌مند سازید*
  13