فرم ثبت نام کاندیداتوری انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی.*
  1
 • کد ملی*
  2
 • شمارۀ دانشجویی*
  3
 • شمارۀ تلفن همراه*
  4
 • نام دانشکده*انتخاب کنید
  5
 • رشتۀ تحصیلی*
  6
 • مقطع تحصیلی*انتخاب کنید
  7
 • ترم‌های گذرانده*گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی الزامی است.
  8
 • معدل*معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از 14 نباشد.
  9
 • تعداد ترمهای مشروطی*در صورت مغایرات با استعلام از معاونت آموزشی، ثبت‌نام داوطلب لغو می‌شود.
  10
 • نام انجمن علمی و یا کانون فرهنگی*انتخاب کنید.
  11