فرم نظرسنجی کیفیت برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی دانشگاه هنر-اسفند۹۷

فرم نظرسنجی کیفیت برگزاری انتخابات انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی دانشگاه هنر-اسفند۹۷
 • 0
 • با سلام و عرض ادب لطفا با تکمیل این فرم نظرسنجی ما رو در شناخت خودتون و برگزاری بهتر فعالیتها یاری کنید. نتایج حاصل ازین فرم، متعاقبا اعلام می‌شود.
  1
 • اعلام فراخوان*به نحوۀ اعلام فراخوان انتخابات از طریق سایت دانشگاه چه نمره ای می‌دهید؟
  2
 • نحوۀ اعلام فراخوان و تبلیغات*برای اعلام فراخوان و تبلیغات انتخابات کدام روش‌ها را می‌پسندید؟
  پوستر کاغذی
  وب‌سایت
  شبکه‌های مجازی
  برگزاری جلسات حضوری
  3
 • پوستر یا وب‌سایت؟*چنانچه بین تبلیغات از طریق پوستر کاغذی و استفاده از سایت دانشگاه و شبکه‌های مجازی برای اعلام فراخوان یکی را برگزینید، کدام را انتخاب می‌کنید؟
  پوستر کاغذی
  وب‌سایت
  4
 • ثبت‌نام کاندیداها*به نحوۀ ثبت‌نام نامزدها از طریق سایت دانشگاه چه نمره ای می‌دهید؟
  5
 • اعلام کاندیداها*به نحوۀ اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات از طریق سایت دانشگاه چه نمره ای می‌دهید؟
  6
 • اعلام برنامۀ انتخابات*به نحوۀ اعلام برنامۀ انتخابات از طریق سایت دانشگاه چه نمره ای می‌دهید؟
  7
 • برگزاری انتخابات در چند روز*به ایدۀ برگزاری انتخابات در چند روز چه نمره‌ای می‌دهید؟
  8
 • استفاده از تعرفه‌های رنگی*به ایدۀ برگزاری متمرکز و تفکیک تعرفه‌ها با استفاده از رنگ چه نمره ای می‌دهید؟
  9
 • صندوق اخذ آراء*به نحوۀ اخذ آراء چه نمره‌ای می‌دهید؟
  10
 • شمارش و اعلام برگزیدگان*به نحوۀ شمارش آراء و اعلام تدریجی برگزیدگان در سایت دانشگاه چه نمره‌ای می‌دهید؟
  11
 • دبیران انجمن‌ها و کانون‌ها*به نحوۀ مشارکت دبیران انجمن‌ها در اطلاع‌رسانی این دوره از انتخابات چه نمره‌ای می‌دهید؟
  12
 • انتخابات سالم بود؟*رو راست باشید
  13
 • ما چطور بودیم؟*نحوۀ برخورد و پاسخگویی معاونت فرهنگی در طول انتخابات چگونه بود؟
  14
 • ما را از نظرات و پیشنهادات سازندۀ خود بهره‌مند کنید*
  15