شماره سوم از نشریه هور- دوفصلنامه تخصصی مطالعات هنر اسلامی- منتشر شد!

۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸ کد : ۲۳۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۴۳۳

در این شماره (کلیک کنید)، در بخش ­های معرفی و نقد کتاب، کتاب «تحولات تصویری هنر ایران» را در قالب یک بررسی انتقادی از نظر خواهیم گذراند؛ بخش 

معرفی اندیشمندان حوزه هنر اسلامی را در این شماره در دو قسمت، به سه شخصیت، اختصاص داده ­ایم: مارتین لینگز، محقق کمتر شناخته ­شده این حوزه و به ویژه تمرکز وی بر خوشنویسی اسلامی، آرتور آپم پوپ و فیلیس آکرمن و خدمات ارزشمند ایشان به هنر ایرانی و اسلامی؛ معرفی نسخه­ های خطی که به تازگی در پایگاه اینترنتی موزه­ های دنیا در دسترس قرار گرفته بخش دیگری از شماره سوم نشریه هور با تمرکز بر نسخه ­های «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات» است. شایان ذکر است که شماره چهارم از نشریه هور در قالب ویژه ­نامه «هنر اسلامی» و شماره پنجم  ویژه ­نامه همایش «پرسش از هنر معاصر ایران» منتشر خواهد شد.