فرم درخواست فروش آثار هنری دانشجویان در کافه‌ گالری

دانشجوی عزیز، طبق توافق انجام شده با کافه‌گالری دانشگاه هنر (واقع در ضلع شمال‌شرقی ساختمان پردیس باغ‌ملی) امکان فروش آثار هنری شما از طریق نمایش آنها در این کافه زیبا فراهم شده است. آثار شما پیش از ارسال به کافه‌گالری، برای بررسی کیفیت و قیمت پیشنهادی در مدیریت روابط عمومی دانشگاه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پس از توافق نهایی، هر اثر به مدت چهل روز بر دیوارهای کافه به نمایش گذاشته خواهد شد، که در صورت فروش، هفتاد درصد مبلغ حاصل از فروش به شما پرداخت خواهد شد. اطلاعات حاصل از فرم زیر برای تکمیل قرارداد فروش و اطلاع‌رسانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
 • 0
 • مشخصات هنرمند
  1
 • نام و نام خانوادگی*
  2
 • کد ملی*
  3
 • کد پستی*جهت درج در قرارداد فروش
  4
 • شمارۀ دانشجویی*
  5
 • شمارۀ تلفن همراه*
  6
 • نام دانشکده*
  7
 • رشتۀ تحصیلی*
  8
 • شماره حساب تجارت*جهت واریز هفتاد درصد مبلغ حاصل از فروش
  9
 • مشخصات اثر
  10
 • نام اثر*
  11
 • نوع اثر*
  12
 • تکنیک*
  13
 • متریال*
  14
 • ابعاد اثر*به سانتی‌متر
  15
 • دانلود تصویر اثر* آپلود
   16