نشریه‌ی کالوتیپ

نشریه‌ی تخصصی عکاسی دانشگاه هنر

کالوتیپ، نشریه‌ی تخصصی عکاسی دانشگاه هنر تهران است که فعالیت خود را از بهمن ماه 1384 با تأسیس انجمن علمی عکاسی این دانشگاه آغاز کرده است. در دی‌ ماه ۱۳۸۵ اولین شماره نشریه کالوتیپ‌ به عنوان اولین نشریه دانشجویی عکاسی کشور، منتشر شد.

تیم اجرایی این نشریه همگی از دانشجویان عکاسی دانشگاه هنر می باشند که با عزمی راسخ، به ادامه‌ی حیات آن فکر می کنند و صادقانه در جهت تعالی و گسترش هر چه بیشتر این نشریه تلاش می کنند.

این نشریه در ابتدا با مدیرمسئولی حمید صف آرا و سردبیری زانیار بلوری متولد و منتشر شد. در شماره های 6 و 7 هادی ابراهیمی بسطامی و  پریما میرلوحی، مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه را به عهده گرفتند و شماره 8 به مدیرمسئولی صدرا باقری و سردبیری محمد مهرآرا به چاپ رسید و در نهمین شماره، مدیرمسئولی و سردبیری نشریه کالوتیپ را محمد مهرآرا به عهده گرفت.

با توجه به اینکه فعالیت‌های کالوتیپ رو به گسترش است و قصد دارد در سطح کشوری به جامعه‌ی عکاسی ایران خدمت کند و نیز خود را دارای کاستی‌هایی می‌بیند، از نظرهای کارشناسانه و پیشنهادهای دلسوزانه‌ی شما علاقمندان، دانشجویان و اساتید محترم بی نیاز نبوده و نقطه نظرات شما را بدون شک در رسیدن به هدف نهایی خود که همانا اعتلای هنر عکاسی ایران است و همچنین بهبود سطح محتوایی و کیفی خود تأثیرگذار و مفید می داند.

 

نشریه کالوتیپ از ابتدا تا اکنون:

شماره‌های  اول تا چهارم / دی‌ ماه 1385 تا آذر ماه 1386 -  مدیرمسئول: حمید صف‌آرا / سردبیر: زانیار بلوری

شماره پنج / خرداد 1387 - مدیرمسئول: حمید صف‌آرا / سردبیر: زانیار بلوری

شماره شش‌وهفت / زمستان1393-بهار1394 - مدیرمسئول: هادی ابراهیمی بسطامی / سردبیر: پریما میرلوحی

شماره هشت / بهار 1396 - مدیرمسئول: صدرا باقری / سردبیر: محمد مهرآرا

شماره نه / پاییز 1396 - مدیرمسئول: محمد مهرآرا / سردبیر: محمد مهرآرا

 

کلید واژه ها: نشریه کالوتیپ کالوتیپ نشریه عکاسی نشریه عکاسی دانشگاه هنر دانشگاه هنر عکاسی مجله عکاسی نشریه تخصصی عکاسی مجله تخصصی عکاسی