گروه کارآفرینی فرهنگی

نیلوفر شادمهری : رییس گروه کارآفرینی فرهنگی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک : n.shadmehri@art.ac.ir

رزومه