مطالب مرتبط با کلید واژه " نشریه عکاسی "


نشریه‌ی کالوتیپ

نشریه‌ی تخصصی عکاسی دانشگاه هنر کالوتیپ، نشریه‌ی تخصصی عکاسی دانشگاه هنر تهران است که فعالیت خود را از بهمن ماه 1384 با تأسیس انجمن علمی عکاسی این دانشگاه آغاز کرده است. در دی‌ ماه ۱۳۸۵ اولین شماره نشریه کالوتیپ‌ به عنوان اولین ...